ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ SECURITY

Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας (Security)

Σχετικά με την άδεια εργασίας:

Όσοι επιθυμούν να εργασθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, είτε σε Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας είτε σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή ακόμα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υποχρεούνται να κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τίτλο Πιστοποίησης. O τίτλος αυτός είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Αδείας Εργασίας, τύπου Α΄, από την Ελληνική Αστυνομία.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 105 ΩΡΩΝ – Πρόγραμμα Νεοεισερχόμενων στο επάγγελμα

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση του προσωπικού ασφαλείας συνοπτικά είναι οι εξής:

 • Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό Περιβάλλον, Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Πραγματικότητα
 • Ποινικός Κώδικας
 • Ποινική Δικονομία
 • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε Περιστατικά
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, Μέσα και Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία Προσώπων
 • Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Η διδακτέα ύλη είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του επαγγελματία των υπηρεσιών ασφαλείας και σύμφωνη με το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”, όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον ΕΟΠΠΕΠ, ανταποκρινόμενη πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στον επαγγελματικό χώρο των security.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24 ΩΡΩΝ – Πρόγραμμα εργαζομένων στον κλάδο που έληξε η άδεια τους

Το ταχύρρυθμο πρόγραμμα 24 ωρών online τηλεκατάρτισης απευθύνεται στους κατόχους επαγγελματικής άδειας εν ισχύ. Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματία Security.

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος  δίνεται η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.