ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 0,24%

Δωρεάν Κατάρτιση για Εργαζόμενους

Σεμινάρια ή Μεταπτυχιά

Δια Ζώσης ή Εξ' Αποστάσεως

με τα Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24%

Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ  μέσω του ΛΑΕΚ 0,24%, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα, να επιδοτηθεί μέχρι 100% για την εκπαίδευση του προσωπικού της. Η επιχείριση κάνει την αίτηση, εγκρίνεται, υλοποιεί το πρόγραμμα, και στη συνέχεια ο ΟΑΕΔ καταβάλει στην επιχείριση το κόστος της εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Από τις συνολικές εργοδοτικές εισφορές κάθε επιχείρησης το 0,24% καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.). Το ποσό που συγκεντρώνεται από κάθε επιχείρηση ισχύει για 2 χρόνια.  Εάν μέσα σε αυτό το διάστημα η επιχείριση δεν αξιοποιήσει τα χρήματα αυτά, παύουν να ισχύουν.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Τα προγράμματα κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από τον Λ.Α.Ε.Κ μπορούν να υλοποιηθούν έως και τις 20/12 του εκάστοτε έτους.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
Σύμφωνα με το πρόγραμμα μπορεί να καταρτιστεί το προσωπικό το οποίο είναι ασφαλισμένο στο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. (ΔΥΠΑ).

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Υπολογίζεται σύμφωνα με τις μεικτές αποδοχές όλου του ασφαλισμένου στο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) προσωπικού που απασχολεί ό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, σε βάθος 2 ετών από το έτος κατάρτισης. 

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του ΛΑΕΚ γίνεται ως εξής:

 • Υπολογίζονται οι μεικτές αμοιβές αποδοχές των εργαζομένων για 14 μισθούς και βάθος 2 ετών εφόσον δεν έχει γίνει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με το 0,24% και το αποτέλεσμα της πράξης είναι το ποσό που ο εργοδότης μπορεί να χρησιμοποιήσει για προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού του εντός του έτους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο ΟΑΕΔ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΤΟΣ ή ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ή ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Η κατάρτιση γίνεται σε τομείς που ενδιαφέρει την επιχείρηση και μπορεί να γίνει είτε εκτός της επιχείρησης σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα ή εντός της επιχείρισης όπου ο εισηγητής από το   εκπαιδευτικό κέντρο πηγαίνει στην επιχείρηση για να εκπαιδεύσει το προσωπικό της. Για κατάρτιση εκτός της επιχείρησης και εκτός ωρών εργασία ο εργαζόμενος αποζημιώνεται με 5 ευρώ την ώρα επιπλέον από τον μισθό του.

Επίσης η κατάρτιση μπορεί να γίνει και εξ’ αποστάσεως με τη χρήση Online μαθημάτων.

ΣΥΧΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Γραμματεία Διοίκησης
 • Μάρκετινγκ
 • Ξένες Γλώσσες
 • Business English
 • Γερμανικά για επιχειρήσεις
 • Λογιστική
 • Τυφλό Σύστημα Δακτυλογράφησης
 • Βασικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Χρήση Η.Υ
 • Advance χειρισμός Excel
 • Social Media Marketing
 • κλπ

Επίσης χρηματοδοτούνται και μεταπτυχιακά προγράμματα που παρακολουθούν οι εργαζόμενοι και εξ’ αποστάσεως.

Επικοινωνήστε μαζί μας να βγούμε το κατάλληλο πρόγραμμα κατάρτισης για το προσωπικό σας.

Σας βοηθούμε για την υποβολή της αίτησης, την ορθή υλοποίηση του προγράμματος, συγκέντρωσης  και υποβολής των δικαιολογητικών για την αποπληρωμή της επιχείρησης. 

Εάν είστε εργαζόμενος έχετε την  ευκαιρία να εκπαιδευτείτε χωρίς επιβάρυνση κάνοντας χρήση των πόρων που έχει συγκεντρώσει η επιχείρηση που εργάζεστε μέσω του ΛΑΕΚ.