ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πιστοποίηση Η.Υ - 3 ενότητες για ΑΣΕΠ

On line Μαθήματα που οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποίησης Πληροφορικής για τις προκυρήξεις ΑΣΕΠ, αναγνωρισμένη στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
*Επεξεργασία Κειμένου – Word
*Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
*Υπηρεσίες Διαδικτύου – Internet
Περιλαμβάνονται μαθήματα μέσω πλατφόρμας, τεστ προσομοίωσης, εξετάσεις, έκδοση Πιστοποιητικού
Δωρεάν επανεξέταση.
Εξέταση και των 3 ενοτήτων σε 1 ώρα!
Αποτελέσματα στο τέλος τη ημέρας – Έκδοση βεβαίωσης την ίδια μέρα αναγνωρισμένη για την υποβολή αιτήσεων
Η Πιστοποίηση Η/Υ, η οποία είναι αναγνωρισμένη από τον ΕΟΠΠΕΠ και αποδεκτή από τον ΑΣΕΠ, είναι απαραίτητη και μοριοδοτείται για:
 • Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ
 • Προκηρύξεις για προσλήψεις στο Δημόσιο
 • Προσλήψεις σε ΔΕΚΟόπως ΔΕΗΔΕΔΗΗΕΛιμάνιαΕφορίεςΤελωνεία κτλ
 • Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικών
 • Προσλήψεις εκπαιδευτικών για ΔΙΕΚΣΔΕ
 • Προσλήψεις και διορισμοί αναπληρωτών εκπαιδευτικών και αδιόριστων για ΑΣΕΠ σε Πρωτοβάθμιακαι Δευτεροβάθμια
 • Για τα ΙΕΚ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (δίνει 2 μόρια)
 • Προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας όπως ΑστυνομίαΠυροσβεστικήΛιμενικό
 • Μετατάξεις ήδη διορισμένων υπαλλήλων
 • Αναβάθμιση υπαλλήλων σε Διοικητικούς
 • Αξιολόγηση Διοικητικών Υπαλλήλων
 • Σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
 • Ιδιωτικό Τομέα – Ενίσχυση του Βιογραφικού

Πιστοποιήση Η.Υ. 6 ενότητες

On line Μαθήματα που οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποίησης Πληροφορικής για τις προκυρήξεις ΑΣΕΠ, αναγνωρισμένη στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
*Επεξεργασία Κειμένου – Word
*Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
*Υπηρεσίες Διαδικτύου – Internet
*Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων – Windows
*Βάσεις Δεδομένων – Access
*Παρουσιάσεις – Power Point
6 ενότητες σε 2 εξεταστικές ώρες.
Περιλαμβάνονται μαθήματα μέσω πλατφόρμας, τεστ προσομοίωσης, εξετάσεις, έκδοση Πιστοποιητικού
Δωρεάν επανεξέταση.
Εξέταση και των 3 ενοτήτων σε 1 ώρα!
Αποτελέσματα στο τέλος τη ημέρας – Έκδοση βεβαίωσης την ίδια μέρα αναγνωρισμένη για την υποβολή αιτήσεων
Η Πιστοποίηση Η/Υ, η οποία είναι αναγνωρισμένη από τον ΕΟΠΠΕΠ και αποδεκτή από τον ΑΣΕΠ, είναι απαραίτητη και μοριοδοτείται για:
 • Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ
 • Προκηρύξεις για προσλήψεις στο Δημόσιο
 • Προσλήψεις σε ΔΕΚΟόπως ΔΕΗΔΕΔΗΗΕΛιμάνιαΕφορίεςΤελωνεία κτλ
 • Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικών
 • Προσλήψεις εκπαιδευτικών για ΔΙΕΚΣΔΕ
 • Προσλήψεις και διορισμοί αναπληρωτών εκπαιδευτικών και αδιόριστων για ΑΣΕΠ σε Πρωτοβάθμιακαι Δευτεροβάθμια
 • Για τα ΙΕΚ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (δίνει 2 μόρια)
 • Προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας όπως ΑστυνομίαΠυροσβεστικήΛιμενικό
 • Μετατάξεις ήδη διορισμένων υπαλλήλων
 • Αναβάθμιση υπαλλήλων σε Διοικητικούς
 • Αξιολόγηση Διοικητικών Υπαλλήλων
 • Σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
 • Ιδιωτικό Τομέα – Ενίσχυση του Βιογραφικού