ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων (επίπεδο 1)
Κάνοντας την εγγραφή σας, εκδίδεται άμεσα προσωρινή βεβαίωση συμμετοχής, που σας καλύπτει έως την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.
Οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους σύμφωνα με την ΥΑ 14708/17-08-2007.
Τα πρόγραμμα αυτό αφορά την κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και αποσκοπεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων, στη διασφάλιση της ποιότητας, στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων και στην προστασία του καταναλωτή.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ σεμιναρίου: 10 ώρες μέσω elearning (εξ΄αποστάσεως).
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ.