ΣΠΟΥΔΕΣ

Προπτυχικά & Μεταπτυχικά Εξ' Αποστάσεως

Σε συνεργασία με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια παρέχουμε εξ’ αποστάσεως
Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά Προγράμματα, αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα, ομοταγή με τα αντίστοιχα πτυχία των Ελληνικών ΑΕΙ και τον ΑΣΕΠ.
Τα πτυχία αυτά παρέχουν μοριοδότηση για θέσεις του δημοσίου και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον ιδιωτικό τομέα.
Η παρακολούθηση είναι αποκλειστκά
εξ’ αποστάσεως με σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση.
Η σχολή μας σας παρέχει πλήρη υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια των σπουδών σας.
Προπτυχιακά:
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων
 • Ψυχολογία
 • Digital Marketing
 • Digital Entertainment & Gaming
Μεταπτυχιακά:
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση & Διαμεσολάβηση
 • Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας
 • Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας
 • ΔημόσιαΔιοίκηση
 • Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • Διεθνές Εμπόριο & Ναυτιλιακή Διοίκηση
 • Διαχείριση Αθλητισμού (Sports Management)
 • Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση
 • ΕπιστήμεςΑγωγής
 • ΕκπαιδευτικήΨυχολογία
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • ΚοινωνικήΕργασία
 • Λογιστική, Τραπεζική & Χρηματοοικονομική
 • Ναυτικό Δίκαιο & Ναυτιλιακή Διοίκηση
 • Ψυχολογία