ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Προπτυχιακά Προγράμματα Εξ' Αποστάσεως Αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα, ομοταγή με τα αντίστοιχα πτυχία των Ελληνικών ΑΕΙ

Προπτυχιακά:
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Frederick University)
  • Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων (UniOpen / e-campus)
  • Ψυχολογία (UniOpen / e-campus)
  • Digital Marketing (UniOpen / e-campus)
  • Digital Entertainment & Gaming (UniOpen / e-campus)