ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ

Πτυχίο & Άδεια Εργασίας Κρεοπώλη

Κρεοπώλης, τεχνίτης κρέατος, ορίζεται ο εργαζόμενος ο οποίος έχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για τον τεμαχισμό του σφαγίου, την αποστέωση, την προετοιμασία, παρουσίαση και συσκευασία του για τη χονδρική ή λιανική πώληση, πτηνών (κοτόπουλα, γαλοπούλες, πάπιες), χοίρων, αμνοεριφίων και βοοειδών. Η επεξεργασία του κρέατος, μπορεί να γίνεται είτε σε συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας ενός εργαστηρίου κρέατος ή εν κενώ, όταν αφορά την παραγωγή παρασκευασμάτων στον εργαστηριακό χώρο ή στο χώρο ενός κρεοπωλείου. Οι εργασίες αυτές έχουν ως στόχο, την προετοιμασία του κρέατος για την χονδρική ή λιανική πώληση. Ειδικά κατά την λιανική πώληση, απαιτείται ο κρεοπώλης να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες και γνώσεις προώθησης, καθώς έρχεται σε επαφή με τον πελάτη και στόχος είναι η επιτυχής πώληση και η ικανοποίηση του καταναλωτή.    

Σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του Κρεοπώλη, βάσει νομοθεσίας, (ΠΔ 468/90, ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) απαιτείται η απόκτηση Βεβαίωσης ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Κρεοπώλη.

Όσοι κρεοπώλες λειτουργούν τα καταστήματά τους με την Βεβαίωση Παραδοσιακού Κρεοπώλη (η οποία εκδιδόταν για όσους ασκούσαν το επάγγελμα πριν τις 31/12/1990 και έχει πλέον πάψει να χορηγείται από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες από τις 8/6/2008) και επιθυμούν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, απαιτείται όπως και για τους νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα,  Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Κρεοπώλη.

Για την απόκτηση Πιστοποιητικού Κρεοπώλη, απαιτείται εκπαίδευση από Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος, δημόσια ή ιδιωτική, καθώς και οι δύο τίτλοι σπουδών έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Νόμος 4152 (09/05/2013) 

Το ΚΕΚ Γραβάνης, λειτουργεί τη πρώτη Ιδιωτική Σχολή Κρέατος, στην Ήπειρο, ΦΕΚ (Β’2851) 05-7-2019, ισάξια με την κρατική. Η σχολή στηρίζει την ελληνική κτηνοτροφία και διδάσκουν κτηνίατροι τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ενώ συνεργάζεται με πιστοποιημένα εργαστήρια τεμαχισμού και επεξεργασίας κρέατος.

Στο τμήμα εκπαίδευσης κρεοπωλών, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την επιτυχή εξέτασή τους, Αναγνωρισμένο Δίπλωμα Ισότιμο των Κρατικών Σχολών, απαραίτητο για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. Τα μαθήματα διαρκούν 3 μήνες (300 ώρες) και συμπεριλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση 85 ωρών (17 ημέρες), Πρακτική κατάρτιση 100 ωρών (20 ημέρες) 3 μονοήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές (συνολικά 15 ωρών) και Πρακτική εξάσκηση 20 μέρες επί 5 ώρες, σε συνεργαζόμενα κρεοπωλεία ή βιοτεχνίες επεξεργασίας κρέατος, κοντά στην περιοχή που διαμένει ο καταρτιζόμενος.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και παρέχεται θεωρητική και πρακτική κατάρτιση από επαγγελματίες στο χώρο, Κτηνίατρους, Πιστοποιημένους Τεχνίτες Κρέατος (Τεμαχιστές) και Πιστοποιημένους Κρεοπώλες, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία.  Σε διάστημα 3 μηνών αποκτούν θεωρητική γνώση βασικών αρχών Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων, ανατομία θηλαστικών, παθολογία ζώων, νομικό πλαίσιο για την εμπορία σφαγίων ζώων αλλά και θεωρητική και πρακτική γνώση για τη σωστή επεξεργασία, το ξεκοκάλισμα, τον τεμαχισμό, την προετοιμασία, τη συσκευασία ακόμα και βασικές αρχές μάρκετινγκ για μια επιτυχή πώληση.

Το κρέας αποτελεί, ένα από τα πιο πολύτιμα διατροφικά τρόφιμα, υψηλής βιολογικής αξίας για τον άνθρωπο και στην αγορά εργασίας παρουσιάζεται υψηλή ζήτηση από Πιστοποιημένο Προσωπικό. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο απευθύνεται και σε γυναίκες, καθώς το Δίπλωμα είναι απαραίτητο και σε άτομα που διοικούν οικογενειακές επιχειρήσεις, φάρμες, εκτροφεία, αλλά και σουβλατζίδικα ή ψησταριές, που διαθέτουν τμήμα κρεοπωλείου. Με το Δίπλωμα που αποκτούν μπορούν να εργαστούν ως κρεοπώλες σε πρατήρια λιανικής πώλησης ή σε τμήματα κρεοπωλείων των super markets, ως εξειδικευμένο προσωπικό σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος και αλλαντικών,  τεμαχιστήρια κρέατος, εργοστάσια και εργοστασιακούς χώρους επεξεργασίας κρέατος, καθώς επίσης μπορούν να ανοίξουν και το δικό τους κρεοπωλείο.