ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & E-SHOP -WORDPRESS

Το wordpress είναι το πιο εξελιγμένο και διαδεδομένο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου στον κόσμο με πάνω από εικοσιπέντε εκατομμύρια εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιείται κυρίως στην κατασκευή σελίδων και blog, που είναι βασισμένες στο περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει  κείμενα, βίντεο, εικόνες και ήχους
Η ελεύθερη άδεια χωρίς περιορισμούς, η εύκολη χρήση του, καθώς και η μεγάλη προσφορά δωρεάν λογισμικού κάνουν το wordpress τόσο δημοφιλές.
Γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσετε νε την ολοκλήρωση του μαθήματος:
Ως αξιόπιστος σύμβουλος του WordPress θα δημιουργείτε μοντέρνα Sites και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας, θα έχετε επιπλέον εισόδημα από την κατασκευή και συντήρηση των ιστοσελίδων.
Το πρόγραμμα είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να σας προετοιμάσει για όλες τις πτυχές του WordPress.
Μπορεί να καλύψει όχι μόνο αυτούς που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την μεγάλη ζήτηση που υπάρχει για ειδικούς στο WordPress, αλλά και όσους θέλουν να κατασκευάσουν την ιστοσελίδα της εταιρείας τους ή και την προσωπική τους.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είστε σε θέση να  κατασκευάζετε σύγχρονα Web Sites και E-shops χρησιμοποιώντας δωρεάν ή φθηνά εργαλεία . Επίσης, κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα μάθετε τις προηγμένες λειτουργίες του WordPress και θα δημιουργήσετε αρκετά Sites.
Μεθοδολογία εκπαίδευσης
Η παρακολούθηση του προγράμματος πραγματοποιείται – υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης είναι διάρκειας 3 μηνών και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.
Συγκεκριμένα θα μάθετε:
Εγκατάσταση Φιλοξενία Servers Θέματα Πρόσθετα Back up Contact Forms E-Commerce Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να εξειδικευτείτε στο WordPress, και να είστε σε θέση να αναλάβετε την κατασκευή και την υποστήριξη ιστοσελίδων.
Μεθοδολογία εκπαίδευσης
Η παρακολούθηση του προγράμματος πραγματοποιείται – υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης είναι διάρκειας 3 μηνών και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.
Πιστοποίηση
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ακολουθεί υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες οδηγούν στη λήψη πιστοποιητικού «VELLUM WEB AND E-SHOP DESIGN CERTIFICATE» από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services και στην απόκτηση 20 μονάδων ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση).