ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Γερμανικά

Η Γερμανική γλώσσα είναι η συχνότερη δεύτερη γλώσσα που επιλέγεται για διδασκαλία μετά την Αγγλική, καθώς αποτελεί μάθημα που διδάσκεται στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού ως δεύτερη γλώσσα και είναι η δεύτερη σε συχνότητα γλώσσα που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο και αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει βάσεις στην Ελληνική Γλώσσα.
Συχνά είναι χρήσιμη για σπουδές ή δουλειά στο εξωτερικό. Είναι μια απαιτητική γλώσσα ως προς την εκμάθησή της και για αυτό η καλή γνώση της όσο και η άνεση στην χρήση της αποτελεί εφόδιο τόσο για τους νέους όσο και για τους ενήλικες.
Η σχολή μας πάνω από 20 χρόνια έχει παράδοση στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, με προγράμματα σπουδών που εξασκούν τους μαθητές τόσο στην προφορική και γραπτή άνεση έκφρασής, όσο και στην ακουστική κατανόηση και την κατανόηση κειμένων που επιτυγχάνεται με την κατάλληλη μέθοδο εκμάθησης λεξιλογίου, γραμματικής και συντακτικού.
Το άρτιο καταρτισμένο προσωπικό μας αλλά και οι σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται παράλληλα με την τεχνολογία, που συνδυάζεται με βιβλία και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ακολουθούν τις σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης της γλώσσας που είναι παγκόσμια αναγνωρισμένες, προσφέροντάς μας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς την ποιότητα της διδασκαλίας μας.
Στη σχολή μας λειτουργούν ολιγομελή τμήματα παιδιά, εφήβων και ενηλίκων σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους της κάθε ηλικιακής ομάδας.
Ειδικά για παιδιά υπάρχουν τμήματα Γερμανικών:
  • Pre Junior (για παιδιά 5 μέχρι 7 ετών)
  • Junior (για παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού)
  • Senior (για παιδιά μεσαίων και τελευταίων τάξεων του δημοτικού)
  • Exams (για την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας – πτυχία Β1, Β2, C1, C2)
Για εφήβους και ενήλικες υπάρχουν τμήματα Γερμανικών:
  • Exams (για την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας – πτυχία Β1, Β2, C1, C2)
  • Εντατικών ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτηθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας – πτυχία Β1, Β2, C1, C2).