ΑΓΓΛΙΚΑ

Αγγλικά

Η Αγγλική γλώσσα είναι αναμφίβολα μια παγκόσμια γλώσσα και η γνώση της όσο και η άνεση στην χρήση της αποτελεί εφόδιο τόσο για τους νέους όσο και για τους ενήλικες.
Η σχολή μας πάνω από 20 χρόνια διακρίνεται για την ποιότητα εκμάθηση της γλώσσας, η οποία οδηγεί σε εκατοντάδες πτυχιούχους κάθε χρόνο οι οποίοι γνωρίζουν να χειρίζονται με άνεση τη γλώσσα.
Το άρτιο καταρτισμένο προσωπικό μας αλλά και οι σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται παράλληλα με την τεχνολογία, που συνδυάζεται με βιβλία και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ακολουθούν τις σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης της γλώσσας που είναι παγκόσμια αναγνωρισμένες, προσφέροντάς μας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς την ποιότητα της διδασκαλίας μας.
Στη σχολή μας λειτουργούν ολιγομελή τμήματα παιδιά, εφήβων και ενηλίκων σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους της κάθε ηλικιακής ομάδας.
Ειδικά για παιδιά υπάρχουν τμήματα Αγγλικών:
  • Nursery (για παιδιά από 4 ετών)
  • Pre Junior (για παιδιά 5 μέχρι 7 ετών)
  • Junior (για παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού)
  • Senior (για παιδιά μεσαίων και τελευταίων τάξεων του δημοτικού)
  • Exams (για την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας – πτυχία Β1, Β2, C1, C2)