ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

190,00 

ASSISTANT MANAGER CERTIFICATE

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ο ρόλος του Στελέχους Γραμματειακής Υποστήριξης τόσο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο επιχειρησιακό περιβάλλον είναι κομβικός. Ξεκινώντας από την ευταξία και πειθαρχία του χώρου, καλλιεργώντας συνειδητά φιλικές σχέσεις, διευκολύνοντας παράλληλα στη διεκπεραίωση των ανατιθέμενων εργασιών, συμβάλλει στη δημιουργία ενός εργασιακού κλίματος υψηλών προδιαγραφών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης, νεοεισερχόμενους στον κλάδο, σε υφιστάμενα γραμματειακά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών ή άλλων φορέων, σε στελέχη αποθήκης και λογιστηρίου καθώς και σε ανέργους, φοιτητές ή αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και Λυκείων. Σκοπός του προγράμματος Assistant Manager είναι η σωστή και αποτελεσματική προετοιμασία του συμμετέχοντα στο σύγχρονο περιβάλλον γραφείου κάθε εταιρείας. Να είναι σε θέση να διαχειρίζεται καινοφανή τεχνολογία διαχείρισης πληροφοριών, καθώς και τα επιμέρους θέματα επικοινωνίας, παρουσιάσεων, σύνταξης επιστολών και αναφορών, διεκπεραίωσης τηλεφωνημάτων και διαχείρισης εγγράφων. Μεθοδολογία εκπαίδευσης Η παρακολούθηση του προγράμματος πραγματοποιείται – υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης είναι διάρκειας 3 μηνών και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online. Πιστοποίηση Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ακολουθεί υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες οδηγούν στη λήψη πιστοποιητικού «Vellum Assistant Manager Certificate» μέσω της εξεταστική μεθόδου examiny, από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services και στην απόκτηση 20 μονάδων ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση).
This shortcode LP Profile only use on the page Profile