ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Μεταπτυχιά Προγράμματα Εξ' Αποστάσεως Αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα, ομοταγή με τα αντίστοιχα πτυχία των Ελληνικών ΑΕΙ

Μεταπτυχιακά:
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση & Διαμεσολάβηση (University of Nicosia)
 • Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας (University of Nicosia)
 • Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (University of Nicosia)
 • Δημόσια Διοίκηση (University of Nicosia)
 • Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας (Frederick University)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (University of Nicosia)
 • Διεθνές Εμπόριο & Ναυτιλιακή Διοίκηση (Frederick University)
 • Διαχείριση Αθλητισμού (Sports Management) (UniOpen / e-campus)
 • Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση (University of Nicosia)
 • Επιστήμες Αγωγής (University of Nicosia)
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία (University of Nicosia)
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων (Frederick University)
 • Κοινωνική Εργασία (University of Nicosia)
 • Λογιστική, Τραπεζική & Χρηματοοικονομική (University of Nicosia)
 • Ναυτικό Δίκαιο & Ναυτιλιακή Διοίκηση (Frederick University)
 • Ψυχολογία (UniOpen / e-campus)